شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان

شهر چمگردان

چمگردان از دیگر شهرهای شهرستان لنجان می باشد که در حدود 600 متری مرکز شهرستان ( زرین شهر ) و 45 کیلومتری اصفهان ، در جنوب کارخانه ذوب آهن قرار دارد.

جمعیت ساکن در این شهر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در اسل 45 به میزان 13003 نفر و در سال 1380 بر اساس آمار ارائه شده شبکه بهداشت و درمان شهرستان 15844 نفر(باتراکم 06/4 نفر در هر خانوار ) اعلام گردیده است.